Doprava

Sberbank Slovensko a.s. 

sťahovanie spisov, kancelárskeho nábytku a trezorovej techniky