Stavby

 

Bytový dom Jégeho Alej BRATISLAVA, Murovanie výplňového muriva, stien a priečok

Montáž vzduchotechniky, KOLÍN NAD RÝNOM NEMECKO

Chata Ružín - Kozinec Demontáž chaty, výkopové práce, betonáž pilierov a základovej dosky, izolácie, IS, povrchová úprava interieru a exteriéru, obklady, dlažby

Nivelizovanie, montáž drevených podláh, bielenie a olejovanie podláh, KOŠICE, Staré mesto

ZŠ Mníšek nad Hnilcom, renovácia podláh telocvičňe

Rekonštrukcia interieru UVLF KOŠICE, búracie práce, sanačné omietky, sadrokartónové podhľady a priečky, betonáž poteru

Brúsenie betónu, nivelizovanie, montáž drevených podláh, olejovanie podláh

Betonáž poteru KOŠICE, Staré mesto

RD montáž roštu, drevených parkiet, výspravky, keramický obklad

RD montáž drevených exotických podláh

Renovácie drevených podláh